Ve škole přednášel Prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc. - fotogalerie - Gymnázium Svitavy