RNDr. Jiří Prudký - 5. 3. 2008 - fotogalerie - Gymnázium Svitavy