Návštěva hejtmana Pardub. kraje a jeho náměstkyně - fotogalerie - Gymnázium Svitavy