Doc. Ing. Martin Kropík, CSc. z ČVUT 10. 4. 2008 - fotogalerie - Gymnázium Svitavy