Zahájení výuky na jazykové škole - Gymnázium Svitavy