V době uzavřených škol vyučujeme distančně - Gymnázium Svitavy